Woningbouwvereniging 'Nieuwe Voorweg'

Een groep dorpsjongeren heeft een vereniging opgericht die als doel heeft om hun eigen woningen in hun eigen dorp te laten bouwen. Daartoe vinden gesprekken plaats met een drietal grondeigenaren, een regionale woningcorporatie en de gemeente. Als eerste is een stedenbouwkundige verkenning opgesteld, op een locatie die al eerder door de gemeente als "zoeklocatie" is aangewezen. Parallel daaraan zijn de woonwensen en budgetten van de leden geïnventariseerd. Zodra het nieuw te maken bestemmingsplan ver genoeg is gevorderd zullen de woningen worden ontworpen en gebouwd. VANDIEPEN ondersteunt de vereniging met raad en daad.