Wellicht heeft uw gemeente ook ambities op het gebied van of kent u stagnatie bij het onder collectief opdrachtgeverschap ontwikkelen van huisvesting. Van Diepen Bureau voor Collectief Opdrachtgeverschap, kan u een stap verder helpen.

Wat kunnen wij voor u doen?
Bestaande CPO-initiatieven upgraden naar een kansrijk project
Meer CPO initiatieven genereren
Volkshuisvestingsproblemen in bestaande buurten aanpakken middels CPO
Ondersteuning bij formuleren visie/beleidsvorming
Uitvoeren haalbaarheidsstudies rondom CPO/bewonersparticipatie

                   Almere

                   Apeldoorn

                   Lingewaard

                   Stede Broec

                   Beverwijk

                   Heemskerk

                   Amstelveen