VANDIEPEN wil zoveel mogelijk mensen in staat stellen hun eigen woning te (laten) bouwen. Omdat buurten die door bewoners worden ontwikkeld prettige buurten zijn. Met de bewoners als collectieve opdrachtgever (kortweg groepswoningbouw) is het bovendien mogelijk woningen te maken voor ieders budget. Dat lijkt een langdurig en ingewikkeld proces, maar met inzet van de juiste kennis en ervaring is dit beheersbaar te maken.

Mensen met een lager inkomen die al een woning middels groepswoningbouw hebben laten bouwen geven aan dat ze hun woonwensen niet op een andere manier gerealiseerd konden krijgen. Corporaties richten zich ook op deze doelgroepen, reden waarom wij op zoek zijn naar samenwerking. Van Diepen is een interessante partij omdat wij in staat zijn bewoners te organiseren. Voordeel voor corporaties is dat buurten waar bewoners zelf ontwikkelen sociaal en dus ook financieel beter worden gewaardeerd, zonder extra belasting van de eigen organisatie.

In praktisch opzicht is groepswoningbouw voor alle corporatiebezit inzetbaar:

Nieuwe buurten ontwikkelen
- Vastgoedwaarde van de wijk neemt toe doordat bewoners zelf in de wijk investeren, in tijd en/of geld. Door deze inzet ontstaat meer samenhang tussen bewoners onderling en meer diversiteit van woningen.

Bestaand gebied verbeteren door technisch sterk verouderde woningen als casco af te stoten
- Cashflow neemt toe voor nieuwe investeringen
- Vastgoedwaarde van het resterende onroerende goed neemt toe doordat ondernemende particulieren de wijk intrekken.