Woningbouwvereniging 'Hoge Land'

Op initiatief van een jongedame die in het dorp Heukelum aan de rivier De Linge is opgegroeid maar er geen betaalbare woning kan vinden, heeft een groep koopstarters de handen ineengeslagen. Aan de groene zuidzijde van het dorp (anno 1230 !) zullen zij acht à vijftien woningen ontwikkelen voor de eigen verenigingsleden. De bewoners zelf zijn gezamenlijk de ontwikkelaar van hun eigen woningen. Daarbij worden ze begeleid door VANDIEPEN bureau voor Collectief Opdrachtgeverschap. Na het inventariseren van de wensen wordt gezamenlijk gekozen voor de ontwerpende en bouwende partijen.