Wat is groepswoningbouw?
"Normaal" bedenkt een projectontwikkelaar wat goed voor jou is. Dat is raar. Bij groepswoningbouw wordt van jou en je toekomstige buren verlangd dat je zelf je wensen formuleert. Je zult merken dat dat niet eenvoudig is. VANDIEPEN helpt je bij het leggen van deze kiem voor het verdere ontwerp- en bouwproces. Het ontwerpen en bouwen is tegenwoordig een complex vak waarvoor je deskundigen in gaat huren. VANDIEPEN zorgt ervoor dat, de door de groep in te huren ontwerpers en bouwers de door jou te formuleren wensen verder uitwerken tot een prachtwoning binnen de door jou aan te geven financiële grenzen.

Is groepswoningbouw goedkoper dan een huis van een commerciële projectontwikkelaar?
Zonder op voorhand het "gewicht" van onderstaande aspecten in euro's te kunnen uitdrukken spelen de onderstaande kostenfactoren een rol:
a. vormverhoudingen van het gebouw;
b. projectgrootte: weinig woningen zijn per stuk duurder dan veel woningen;
c. diversiteit in wensen zal minder schaalvoordeel kennen dan veel woningen van eenzelfde type;
d. meestal werven collectieven hun leden zonder inschakeling van een makelaar;
e. de bureaukosten van de ingehuurde procesbegeleiding zijn meestal goedkoper dan bij een commerciële projectontwikkelaar.
f. bij groepswoningbouw is geen sprake van projectwinst, je bouwt voor de kostprijs; Een gezond uitgangspunt voor deelname is: een betere pasvorm voor hetzelfde budget.

Ik hoor niet tot een bijzondere groep. Is groepswoningbouw dan wel iets mij?
CO is vooral bekend geworden van projecten voor speciale doelgroepen. VANDIEPEN is echter van mening dat zonder ballotage beter functionerende collectieven ontstaan. Een goede buurt is immers een gemengde buurt. Kijk maar eens naar je eigen woonomgeving. Bovendien is het prettig wonen in een buurt waar je weet wat je aan je elkaar hebt. En dat is een onvermijdelijk prettig aspect van groepswoningbouw.

Wat als ik andere wensen heb dan mijn toekomstige buren?
Het mooie van groepswoningbouw is dat je helemaal niet dezelfde wensen als je buren hoeft te hebben. De enige voorwaarde is dat jouw wensen de realisatie van andere wensen niet in de weg mogen staan. Bedenk maar eens voor jezelf welke wensen jij hebt die andere wensen zouden blokkeren. Dat komt eigenlijk nooit voor.

Voor wie werkt VANDIEPEN?
VANDIEPEN werkt voor groepen particulieren die hun eigen huizen willen ontwikkelen. Volstrekt onafhankelijk van andere partijen waarmee je te maken krijgt. VANDIEPEN vecht voor slechts één belang: dat van de toekomstige bewoners.

Wat kan ik van VANDIEPEN verwachten?
VANDIEPEN duwt, trekt en sleurt aan het proces en wacht niet tot er gevraagd wordt om in actie te komen. VANDIEPEN kent haar klanten en vice versa. Dat is nodig, want we zullen enkele jaren met elkaar optrekken en elkaar goed leren kennen. Daarnaast helpt VANDIEPEN jouw vereniging op te zetten en te besturen. VANDIEPEN stáát voor jouw project!