Het Singelcollectief

Het Singelcollectief is een studie in samenwerking met Groenland Architecten te Rotterdam. Resultaten van de studie zijn onder andere het organisatiemodel waarin geregeld wordt hoe de toekomstige bewoner in alle fasen van het ontwerp zijn of haar invloed kan uitoefenen op het uiteindelijke eindresultaat.