De Startmotor

De Startmotor is een semi-permanente huisvesting voor starters in de zakelijke dienstverlening. De basis is een houten schottenkeet, uit te voeren conform Bouwbesluit, en dus ook als permanente bebouwing te realiseren.